Skip to content

Kogi v České republice

A je to tady…

Stejně jako zasazený strom začne plodit a dávat ovoce po několika letech, stejně tak naše přání a poselství lidem Kogi, aby k nám přijeli na delší čas a propojili sem k nám po mostě mezi kulturami to, co nám zde chybí. Oni mají nepřerušenou linii duchovní tradice Matky země. V nás se rodí. 

Kogi v České republice

Ekologové z džungle, potomci dávné civilizace, úžasní stavitelé a průzkumníci lidské duše v temnotách, to je národ Kogi.

Žijí v dokonalé rovnováze s přírodou a ekosystémem a upozorňují nás, že ničíme svět a je nejvyšší čas to změnit.

Země je pro ně živá bytost, Matka a lidi jsou její děti. Žili dlouhodobě v izolaci od civilizace, dokud nezjistili, že jejích horský domov umírá, hory vysychají. Příčinu vidí ve vychýlení světa z rovnováhy tím, jak jsme se vychýlili z rovnováhy přírodních zákonu my lidé. 

Říkají, že nemůžou dál napravovat svět sami. Potřebují předat učení jak zastavit destrukci a začít žít v rovnovázeBude je někdo poslouchat? Může několik desítek tisíc lidí bez ekonomického a politického významu změnit svět sedmi miliard? Už na první pohled absurdní představa. Ale co když mohou?

 

Kogi v České republice

Kogi nás chtějí naučit, co můžeme dělat, abychom se dostali zpět do rovnováhy a naučili se s nimi ji udržovat. Říkají, že nemůžou dál napravovat svět sami. Potřebují předat učení jak zastavit destrukci a začít žít v rovnováze.

Letos se podařilo naplnit dlouholetou vizi jejich přítomnosti v ČR. naše pozvání přijala skupina putujících Kogi, kteří jsou kmenem povoláni k propojování míst s mimořádným významem a předávání jejich učení lidem, kteří jsou vnitřně připraveni ke změně svých postojů a základů života tak, aby byli v rovnováze a stali se pokračovateli linie duchovního dědictví matky země. 

Mamo Kunshemakú Kakamukua Nuguetuga je léčitel, Mamo Awisen Awimakú Kakamukua Nuguetuga pracuje s aktivací mysli a její očistou, Saga Mawekūn Shenshina Ulaka pracuje s hlasem a hudebními nástroji pro propojení s veškerým životem. Mamo Rumazhi Kakamukua Sundekama je mladý 23 letý muž, který přemosťuje tradiční kulturu a vliv naší civilizace.Jsou z rodiny Mamo Shibūlata, který je jedním z aktérů filmu Aluna. 

Kogi v České republice

Nadační fond Mosty- Puentes připravuje spolu s Kogi několik vícedenních setkání. Budou probíhat na místech mimořádného významu pro naši zemi. Kogi budou na těchto setkáních. Tradičně Kogi pracují 5 – 7 dní v kuse, aby dosáhli požadovaného stavu vědomí a propojení s veškerým životem. 

  • očista mysli a aktivace jejího plného potenciálu, 
  • propojování s naší linií moudrosti matky země, 
  • léčení, 
  • učení udržování rovnováhy
  • a dále vše, co ze setkání a otázek vyplyne

Pro koho jsou setkání s mamos a sahou kmene Kogi 

Především vycházíme ze vzájemnosti a spolutvoření. Je velmi snadné použít náš “tržní” koncept: Účastník přijede na týdenní akci, zaplatí 20 000 Kč  a bude se tím pádem moci ubytovat, najíst a dostat učení a léčení mamů a sahy. Jenže to je postaveno na principu konzumu. A to vytváří nerovnováhu, nemá to návaznost  na každodenní život člověka. 

Proto otevíráme pro všechny zúčastněné návrh, jak přemostit tento překonaný model účastník – pořadatel – lektor, do kruhové vzájemnosti. Více najdeš na stránce Informace k přihlášení

Termíny:

Kogi v České republice

24. – 26. června: Obřad Slunovratu na Holém vrchu, Bouzovská vrchovina, Olomoucký kraj

Vize obřadu letního slunovratu na tomto neznámém obřadním vrchu přišla už v roce 2018, když mně mamové z hor Sierra Nevada poslali domů na Moravu s tím, abych našla prabábu vodu, pečovala o ni a začala přepisovat mýty jejich kmene do současné doby. Když jsem se na Holý vrch v podobě vibrace, která přenesla živý obraz do mého srdce, sdělil, že zde máme aktivovat sluneční kruh. Od té doby čekám na vhodnou chvíli svolat setkání právě v tomto čase s lidmi, kteří mně sem poslali – s Kogi. 

Je tady čistě přírodní prostor. Starý lom, sad, statek a zahrada. V okolí jsou pravěké jeskyně, pramen Kamenice a krásné kopce Bouzovské vrchoviny s výhledem na Jeseníky a Kralický sněžník.


Více informací a přihlášení >

Kogi v České republice

4. – 10. července: Domov – Místo, kde země promlouvá, Velká Lhota, Vsetínské Beskydy, Rodové hospodářství Šárky Urbanové a Jožky Zámečníka, společenství Žít lehce

Domov. To je místo, kde člověk žije se svou rodinou. Pokud však nazná, že jeho svět není ohraničen zdmi a má chuť poznat, jak se v tradičních kulturách propojují lidé s krajinou, pak se zde nabízí týdenní prožitkový pobyt na Vsetínských vrchách.

Kde je srdce pozemku? Jak takové místo působí a jakou má funkci pro udržování rovnováhy?

Jaká spojení srdce pozemku je dobré zvědomit?

Více informací a přihlášení >

Kogi v České republice

27. – 31. července: Lidé a zákony země – obřadní hora Godula, Komorní Lhotka, Moravskoslezské Beskydy

My lidé v sobě máme sílu, která dokáže stvořit i ukončit systémy i zažité vzorce chování své i kolektivní. Děje se tak v momentě, kdy člověk najde své bytostné spojení se zemí, dostane se do rovnováhy a do místa síly, kde je čistý, prázdný prostor. Teprve pak se může stát to, co má být. Je však třeba tomu uvěřit a naučit se jednoduchým zákonům přírody. Většinou, když se řekne místo síly, myslíme nějaké místo v přírodě nebo tam, kde naši předkové vykonávali své obřady. Každá z nás má ale přímé spojení s jedním velmi důležitým místem síly. Je to naše tělo. Stojí za to objevit, co energetický střed v našem životě znamená a jaký k němu máme vztah. 

Více informací a přihlášení >

 

Kogi v České republice

17. – 21. srpna: Obřadní místa a svatyně – osada Muchovice, Lysá hora, Smrk a další spojení, Moravskoslezské Beskydy

Svatyně. To mi znělo v uších ještě dlouho poté, co se mi zdál sen o místě, kde naši předkové cítili a ctili sílu Peruna. Po téměř dvou letech jsem místo ze sna našla. Vnímám jen svůj úhel pohledu, ale zde se potkávají síly pěti směrů. Je pod divokou pralesní částí Lysé hory. Svatyně jsou místa, kde se člověk může spojit s moudrostí země. Jsou to totiž místa, kde země promlouvá. 

Jak se takové místo aktivuje? A k čemu tady vlastně může docházet v dnešní době? 

Více informací a přihlášení >

 

Během července a srpna navštívíme místa v naší zemi, která jsou významná pro udržení rovnováhy a mají dosah i mimo území České republiky. K této práci se váží další cestovní a životní náklady.

  • Můžete nás podpořit zadáním jednorázového anebo trvalého příkazu na účet nf Mosty – Puentes 2801403810/2010
  • Nebo přes Darujme.cz

Krajinnou prací se zlepší kvalita života. I toho vašeho.
Děkujeme, že to chápete a připojíte se i tak, že darujete finanční příspěvek.