Skip to content

Navracení mezí do krajiny je současné téma. V oblasti Hané jsou obrovské lány zemědělské půdy s monokulturními porosty. Proto jsme se rozhodli začít s obnovou mezí, starých cest, lemovaných stromy a výsadbu stromů, plodonosných keřů a navracení remízků do krajiny.

Víme, že sami toho moc nezmůžeme, i když obnova jedné meze je v místním měřítku velkým aktem pro krajinu, lidi i zvěř. Chceme se spojit s dalšími sousedy a vlastníky pozemků, abychom společně vrátili do krajiny rozmanitost a tím zvrátili ekologickou katastrofu na mnoha úrovních, které v současnosti všichni čelíme.

Ne každý má možnost zasadit svůj strom a pečovat o něj v prvních letech jeho růstu, aby ho neokousala lesní zvěř anebo neuschnul. Každý ale může pomoci změnit kousek země v živou oázu. Oceníme příspěvek na náklady s obnovením mezí i poskytnutí kousku vaší země pro další mez mezi poli.

Téma vody v krajině je natolik aktuální a důležité, že chceme sdílet naši zkušenost z praxe s dětmi i pedagogy a zapojit je do některých pracovních akcí. Přímá účast dětí na obnovení mezí jim poskytne konkrétní zkušenost, která je velmi cenná a má celoživotní dopad na každého. Besedy jsou inspirativní a důležité nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří přímo v zemědělské činnosti pracují. Proto chceme vzdělávací aktivity směrovat také na místní hospodáře. Očekáváme takto otevření a prohloubení dialogu mezi zemědělci a občany, kteří v krajině reálně žijí. Od září nabízíme toto téma do místních škol, pro veřejnost a místním firmám.

Abychom se mohli plně věnovat této práci, potřebujeme zajistit zdroj finančních prostředků na zaplacení materiálů, přípravných a odborných prací i služeb. Budeme rádi za vaši podporu a dobrou vůli přispět k práci pro vodu a krajinu.

Číslo sbírkového účtu je 2801403810/2010