Skip to content

Dlouhodobé sbírky

Pomozte nám obnovit místní společenství na místech s mimořádným kulturním, historickým a duchovním významem. Darujte a podpořte nás ve získání a tvorbě zázemí pro mezikulturní a mezigenerační setkání, které v nás lidech obnovují přirozenou schopnost tvořit společenství a pečovat o přírodní i lidské zdroje. 

Na setkáních se učíme porozumět významu míst, která se svým umístěním anebo svou podstatou řadí k mimořádným místům našeho teritoria. Některá mají svým významem a působením dosah celosvětový.

Na takových místech se věnujeme obnově pramenů, výsadbě mezí, drobnému hospodaření a dalším činnostem, které jsou přirozenou formou ekologické edukace. Společenství se tvoří mezi lidmi tím, že spolu děláme to, co nám dává společně smysl. Tím se do dětí i dospělých vpisuje zážitek, který pozitivně formuje další život a zdravý vztah jeden k druhému i k přírodě. 

KOUSEK ZEMĚ

V jednání o koupi je pozemek v kraji moravských sopek. Cílovou částkou této sbírky je 900 000 Kč.

qr-platba-transparentni-ucet-nf

Dlouhodobé sbírky se můžete účastnit zadáním trvalého anebo jednorázového příkazu na transparentní účet

2001621481/2010

Náhled transparentního účtu zde…

Sbírku můžete také podpořit přispěním ve veřejné kampani na portálu DARUJME, kterou můžete sdílet mezi své přátele. 

PRO ZDRAVOU KRAJINU

Podpořte mezigenerační a mezioborová setkávání a putování na místa s mimořádným významem. Péče o silová místa a kousky země, které jsou poblíž nemá v naší zemi a možná ani v našem čase zatím oficiální kategorii. Ale má to velký smysl. 

Nadační fond Mosty – Puentes oslovuje dárce a milovníky přírody a zdravé krajiny s prosbou o pomoc financovat organizaci a realizaci vzdělávacích programů, které jako jedny z mála propojují přírodní tradice domorodých kultur, ochranu přírody, ekonomickou gramotnost a mezigenerační vzdělávání. Naše práce tvoří mosty mezi lidmi a přírodou. Připojte se.

Domorodí lidé i ochránci přírody a milovníci krajiny považují některá místa za mimořádná a je na nás, bychom je našli, pochopili jejich význam a našli společný způsob péče a ochrany. Na takových místech se odpradávna naši předkové shromažďovali a v tom můžeme pokračovat i my. Některá místa mají zásadní vliv na větší celky a jejich propojení není omezeno hranicemi. Taková místa mají velkou sílu a ta působí na každého, kdo v tom prostoru něco dělá. Přispějte na rozvoj naší práce, která nemá kategorii, ale má velký smysl.
 

Připravujeme poutě na místa s mimořádným významem, dlouhodobý cyklus setkávání Pro zdravou krajinu a řadu besed a pracovních setkání. 

qr-platba-mosty-puentes-simple

Všechny náklady, které se s putováním a dlouhodobým cyklem setkávání pojí, budeme hradit z darů, které můžete posílat na

provozní účet nadačního fondu č. 2801403810/2010

IBAN: CZ2320100000002801403810
BIC/SWIFT: FIOBCZPXXX

Přispět můžete finančním darem a sdílením kampaně na portálu DARUJME

Dlouhodobé sbírky