Skip to content

Co jsme udělali od roku 2016

Rok 2016

Stovky lidí z České republiky posílají pozdravy a poděkování lidem Kogi. 

Obracíme se na vás s prosbou o další provázení, prohloubení našeho spojení a rady, jak můžeme tady v Evropě s vámi spolupracovat na vytvoření mostu mezi divokým srdcem a civilizovaným člověkem.  Přejeme si, aby bylo srdce Evropy i srdce světa prostorem míru a klidu. Posvátným územím. V těchto dnech se rozhoduje o budoucnosti ŠUMAVY největší přírodní rezervace v srdci Evropy. Na jedné straně je zájem developerů a těžařů, na druhé straně jsou desítky tisíc lidí, kteří chrání hodnotu tohoto jedinečného evropského přírodního území. Proto se i na vás obracíme s prosbou o nasměrování a spolupráci.“

V prosinci byl založen nadační fond za účelem podpory zachování duchovního dědictví domorodých lidí kmene KOGI a kulturní výměny se současnou společností. Základním posláním nadačního fondu je organizace dlouhodobé sbírky a naplňování aktivit v České republice a v Kolumbii.

Monika u rodiny Kogi předává vodu od nás s prosbou o vytvoření mostu mezi našimi kulturami, září 2016
Monika u rodiny Kogi předává vodu od nás s prosbou o vytvoření mostu mezi našimi kulturami, září 2016

Rok 2017

Uzavřeli jsme mezinárodní smlouvu o dlouhodobé spolupráci s Fundacion Escuela Sintana y Tierra negra. Spolufinancujeme odkoupení teritoria o rozloze cca 25 ha horského terénu se dvěma prameny. Zatím má plně osázený a jídlo produkující sad (juka, platany, malanga, avokádo atd.), otevřený dům se střechou, základ společné kuchyně a kamenný kruh posvátného slova. 

V Tierra Negra vzniká prostor, určený pro obnovení ekosystémů a vnitřní rovnováhy lidí. Je to škola přírodního učení. 

V březnu byla Monika u Kogi ve vyšších horských oblastech. Předali jí základy pro život a učení o kultivaci životních i přírodních zdrojů. Velká část učení se dotýká našeho vztahu k vodě a tvoření páru.

 

Co jsme udělali od roku 2016

„Voda není na prodej“ řekl mamo Sungali
a nemyslí tím jen vodu v řekách. 

Co jsme udělali od roku 2016

V dubnu byl představen nadační fond na mezinárodní konferenci o ochraně vodních zdrojů v distriktu Fusa, Kolumbie, kam Monika doprovázela svého učitele Mamo Mauricia. Jednalo se o další propojení a začátek spolupráce vládních zástupců, hospodářů, místních lidí, škol a domorodců. 

Cíle nadačního fondu Monika následně prezentovala na velvyslanectví ČR v Bogotě, jednáme o možnostech spolupráce a podpory. 

V květnu se Monika setkala s mamo Asdrubalem z kmene Arhuaco a společně s Jaroslavem Duškem si popovídali na besedě v Řevnicích. Vypravili jsme se s Asdrubalem na Říp, kde jsme pro spojení srdce světa a srdce Evropy dali platbu zemi. 

Uspořádali jsme dvě víkendová setkání a pouť na posvátné místo našich předků, k soutoku Berounky a Vltavy, kde se na nás dívá Závist a my se díváme na Šanci. 

Hned na začátku června jsme putovali na další významné místo, které se pojí s výukou moudrosti země a působením našich předků napříč historií. Na Budeč. 

Jeden den jsme věnovali návštěvě Senátu ČR, abychom podpořili jednání o ochraně přírodních rezervací. 

Podíleli jsme se na provázení přechodovými rituály pro ženy a muže v centru Nesměň u Českých Budějovic. 

Koncem července odlétá skupina Čechů do Kolumbie. Spolufinancovali jsme odkup dalších 3 ha horského terénu v Sierra Nevada s prameny vody. Podpořili jsme na celoregionální pracovní debatě pozastavit kácení pobřežních lesů v povodí řeky Buritaca.

V září se všichni vrátili spolu s babičkou rodiny Uaí. Irma žila více jak 20 let v horách s Kogi a tak předávala ženskou moudrost na setkáních. Většinou beze slov, v tichu a v přítomnosti, která je skutečným médiem učení její tradice. Podnikli jsme pouť na posvátná místa v jižní Francii, uspořádali dvě víkendová setkání a navázali mnohá spojení s naší zemí a lidmi. 

Už žádné placení pronájmů. Řekla domorodá babička Irma, když jsme se pomalu loučili a balili dárky pro ženy kmene Kogi a rodinu Uaí. Teď potřebujete najít svůj kousek vaší země. Domorodí lidé jsou i u vás. Stejně jako na celém světě.  Každý takový člověk potřebuje kus země, ve kterém může žít podle zákonů přírody. A tak nám v listopadu začalo hledání a spolu s ním i příběh, který vypráví naše země.  

Je jasné, že setkání nadačního fondu už nadále nebudou v hotelích ani v pronajatých domech. Irma nás upozornila, že tato práce sice není vidět, jako když třeba člověk opraví střechu. Ale ve výsledku místu, domu i rodině přináší dar. Kde se ale budeme scházet? Na tuto otázku přišla odpověď velmi záhy. Dostali jsme pozvání do Beskydské chalupy k rodině Slavíčků. Setkání s předáváním jednoduché praxe pro kultivaci životních zdrojů si našla své první doma. A jako první se otevřelo téma smrti a pohřbívání. 

Nadační fond prezentoval svou práci na kongresu inteligentního pohybu v Rožnově pod Radhoštěm a Monika měla veřejnou besedu s Jaroslavem Duškem. 

Co jsme udělali od roku 2016
Fond v roce 2017 měl příjmy celkem 952 318 Kč, hospodařil převážně z poskytnutých darů ve  výši 701 323 Kč a  250 973 Kč získal jako poplatky za pořádání akcí – otevřených večerů, poutí, školy přírodní moudrosti. 
 • Akcí nadačního fondu se v roce 2017 účastnilo celkem 2 228 lidí.
 • Prezentace na konferencích 700
 • Škola přírodní moudrosti 128
 • Besedy a přednášky 318
 • Poutě na silová místa 73
 • Cesta do Kolumbie a propojení zájemců  9
Co jsme udělali od roku 2016

Rok 2018

V lednu jsme vypravili do Sierra Nevada 2 studenty a dvě rodiny poutníků. 

V únoru nás práce vede na Šumavu, do jižních Čech, na Pálavu a do Českého středohoří ke Kounovským řadám a na Říp a Písečňák. Uvědomujeme si, že tato práce je stěží uchopitelná, ale vnitřní význam má. A o tom jsou večerní setkání i besedy s lidmi, kteří u nás dělají totéž. Vzájemně si doplňujeme střípky poznání a setkání se stávají mnohem více důležitá. Tvoří se společenství napříč Českou republikou.

V březnu odletěl do Kolumbie další student. Vztah NF s dalšími subjekty, které začaly kontaktovat kmen Kogi se vyostřují a vyjasňuje se rozdílná motivace. Vznikly dva další nadační fondy, které v zásadě kopírují obsah našich sdělení.

Co jsme udělali od roku 2016
Co jsme udělali od roku 2016

V jižních Čechách jsme otevřeli téma nastavení paralelního resp. doplňkového vzdělávání studentů v oblastech života, které běžné studium nezahrnuje: sexualita, vztah se zemí, vztah k vodě a víře.

Zúčastnili jsme se výběrového řízení na granty z programu FRIN s projektem studentského filmu o přechodových rituálech u kmene Kogi. V průběhu jsme byli informováni, že dárci podporují pouze znevýhodněné skupiny obyvatel.

V dubnu jsme s podporou Jaroslava Duška dali dohromady tým ve složení Mnislav Zelený Atapana (bývalý velvyslanec v Kolumbii, spisovatel a indián), Zdeněk Ordelt (zakladatel Slovanského kruhu) a Monika Michaelová. Společně připravujeme program Člověk, příroda a civilizace v kině OKO. 

V dubnu se opět sešel pracovní tým NF na rodovém domě v Rychlebských horách. Místní ženy začaly přást ovčí vlnu a oživovat tak naši původní tradici. 

V Olomouckém kraji jsme se posunuli na Hanou, kde pravidelně pracujeme s další místní komunitou. Tady se otevřelo téma porodnictví, podpory celistvosti rodin a výchovy dětí.

I v květnu jsme pracovali především v Olomouckém kraji, kde se uskutečnila dvě setkání pro rodiny s dětmi Tvoření mostu mezi tím civilizovaným a divokým v nás.

Začaly přípravy na cestu ambasadorů do Kolumbie a spolu s tím přišlo i zjištění, že nás čeká nutné posílení týmu NF a změna financování, získávání finančních prostředků a nastavení zastupitelnosti. Začali jsme pracovat na tom, aby se pozornost lidí kolem NF přesunula od příběhu zakladatelky k práci, kterou děláme.

Co jsme udělali od roku 2016

V červnu pracuje NF v Beskydech, Rychlebských horách, na Hané a na Pálavě. Přípravy na cestu ambasadorů vrcholí a spolu s nimi i kontakt s dárci a přáteli NF. Ze všech stran jsme dostávali zprávy o návštěvě Kogi v České republice, které organizoval nově vzniklý nadační fond, založený jednou z našich prvních poutnic. Na přímou žádost o setkání s nimi nám bylo písemně odpovězeno, že to není v jejich zájmu. Tento postoj nás vedl k hlubšímu prozkoumání motivů a chování, které vyjadřovalo jeden z nejsmutnějších stínů lidí naší země a tou je závist a neúcta ke zdrojům. Rozhodli jsme se tuto situaci řešit jemně a se záměrem o uzdravení vyhrocených vztahů mezi lidmi.

Před odletem jsme navštívili s přáteli NF Pálavu. Společně jsme započali šít tašku pro očistu vod a navrácení tohoto zdroje do přírodního bohatství. Pracovali jsme s tématem skládek z doby komunismu a využití těchto četných ploch v krajině pro osadbu vodu a půdu čistícími a vonnými bylinami. Jejich využitím by mohlo být lokální zrpracování tradičními způsoby našich předků, případně podobných dochovaných kultur.

V červenci a srpnu jsme navštívili rodiny a mamos kmene Kogi. Dostali jsme další nasměrování a prohloubili vzájemné spojení. V Tierra Negra se natrvalo usadila česká poutnice. 

V září jsme přijali rozhodnutí přesunout naše aktivity do Olomouckého kraje a přesunout sídlo NF tam.  V obci Luká, jeho místní části Střemeníčko jsme našli místo, které volá po nápravě. Je jím pramen Kamenice, který byl dlouhá desetiletí doslova pohřben pod odpadky. Pramen Kamenice byl v minulosti zdrojem pitné vody pro lidi z širokého okolí. Pak, po zavedení vodovodů ztratil svůj význam. Rokle, která je pod pramenem se stala místem pro skládku odpadků v době, kdy ještě v minulém století nebyl zajištěn odvoz odpadu ve vesnicích. Katastrofou se však pro toto místo stal svoz technického odpadu z Tesly Litovel.

Vyšla kniha Ptačí povídání a byla přivítána do života naším podporovatelem Jaroslavem Duškem a pak s přáteli v Olomoucké čajovně Kratochvíle.

Co jsme udělali od roku 2016
Co jsme udělali od roku 2016

Opět se k nám dostaly zprávy turné Kogi po České republice. Tentokrát jsme přijeli na místo setkání na hradě Lichnice bez pozvání a v rozhovoru s organizátory i s Kogi se nám podařilo otevřít rozhovor o vzájmném respektu.

Na podzim jsme zahájili jednání o vyčištění staré skládky u prameniště Kamenice se starostou obce Luká, sousedy a dalšími spolky. Nechali jsem udělat rozbor vody a začaly přípravy. Vychází na povrch i další témata našeho kraje, která s vodou souvisí.

Nadační fond pracoval na bázi dobrovolnické sítě. Tvoří ji několik rodin z Olomouckého kraje, z čehož 3 jsou v bezprostředním okolí. Dále spolupracujeme dlouhodobě s širokou základnou přátel nadačního fondu, dárci a některými organizacemi a spolky.

Fond v roce 2018 měl příjmy celkem 351 954 Kč, hospodařil převážně z poskytnutých darů ve výši 274 804 Kč a 77 150 Kč získal z pořádání akcí a prodeje knihy.
 • Akcí nadačního fondu se v roce 2018 účastnilo celkem 967 lidí.
 • Škola přírodní moudrosti 110
 • Besedy a přednášky 793
 • Poutě na silová místa 55
 • Cesta do Kolumbie a propojení zájemců  9
Co jsme udělali od roku 2016

Rok 2019

Naše práce se víceméně soustředila na jednom místě. To, co jsme hledali dva předešlé roky, se naplnilo. Našli jsme kousek země v malé vsi kousek od hradu Bouzov, nad Javoříčskými jeskyněmi.  Přešli jsme pomyslnou čáru ústního a prožitkového předávání poselství domorodého kmene Kogi a začali jsme pořádat pracovní setkání přímo v krajině. Most mezi horami Sierra Nevada, kterým se říká srdce světa konečně našel své místo v Olomouckém kraji. Žije tady většina rodin které tvoří most na naší straně ještě před vznikem nadačního fondu. 

Od ledna probíhaly přípravy na jednu ze zásadních a zlomových akcí NF Mosty – Puentes.

Co jsme udělali od roku 2016
Co jsme udělali od roku 2016
Vyčistili jsme zdroj vody, pohřbený pod skládkou starého odpadu. V dubnu 2019 se sešlo přes 100 lidí včetně dětí z širokého okolí a pramen Kamenice znovu ožil. 

Pramen v průběhu roku přitáhl další desítky lidí, kteří přijeli sázet byliny, růže a stromy anebo si jen přijeli posedět u nově postavené kamenné zídky a v klidu a posvátnosti se zamysleli nad věcmi, které člověk v běžném ruchu vůbec nevnímá. 

V létě se pak po tomto mostě do české republiky přijeli podívat členové naší partnerské organizace Fundacion Escuela Sintana y Tierra Negra z Kolumbie. To už jsme měli i svůj kousek země pod Holým vrchem a postavili jsme společnými silami přístřešek, který slouží jako zázemí pro naše setkání. Od obce jsme dostali do správy starý sad o velikosti 3000 m2. Od pozemkového fondu máme propachtováno území 500 m2nad pramenem, kde vytváříme bylinné zahrady.

Následovalo mnoho setkání na úrovni zastupitelstva, sousedů, přátel a nadační fond si vzal za svou myšlenku obnovení meze mezi poli. Vysázeli jsme přes 200 stromů na úpatí kopce, který se také, jako pramen, jmenuje Kamenice.  

A začal se rodit i psaný příběh o vodě, který je inspirován touto krajinou a mýty domorodého kmene Kogi. 

Příběh Kamenice je lokální, přesto dokázal inspirovat a pomohl nastartovat mnoho dalších prací. Jeho poselstvím je, že nemusíme čekat, až za nás někdo něco rozhodne. Můžeme sami vytvořit krásno a to je něco, co skutečně stojí za trochu odvahy a námahy. 

Co jsme udělali od roku 2016
Co jsme udělali od roku 2016

Naše práce získala podporu Nadace Via, mnoha individuálních dárců a několika podnikatelů z okolí Střemeníčka. 

Na podzim jsme navázali spolupráci s firmou Toptax, kde poprvé realizujeme naše prožitkové programy ve firemním prostředí. Cílem je harmonizovat vztah práce – rodina – příroda. 

Stálou součástí práce NF Mosty- Puentes jsou besedy a přednášky pro veřejnost, které se uskutečnily na pozvání místních organizátorů ve Frýdlantu nad Ostravicí, v Olomouci, Lipníku nad Bečvou, Svitavách, ve Vlašimi a v Jindřichovicích pod Smrkem. Nově jsme besedovali v ZŠ Luká a tvořili s dětmi v ZŠ Náměšť na Hané.

Před koncem roku jsme se vypravili na setkání s domorodými lidmi Sami (Laponci), kteří chtějí zastavit další těžbu v jejich teritoriu, především v místech, která jsou pro ně posvátná anebo mají zásadní význam pro koloběh vody na světové úrovni. Setkali jsme se s poradkyní ministra životního prostředí a domluvili jsme se na vzájemné podpoře.

V roce 2019 jsme přijali 500 828 Kč. Z toho tvořily příspěvky od drobných dárců 230 348 Kč, získali jsme granty ve výši 176 832 Kč a z příspěvků z pořádaných akcí a prodeje knihy přibylo 93 299 Kč.
 • Akcí nadačního fondu se v roce 2019 účastnilo celkem 2 344  lidí.
 • Škola přírodní moudrosti 476
 • Besedy a přednášky 1 695
 • Poutě na silová místa a krajinná práce  170
 • Cesta do Kolumbie a propojení zájemců  3
Co jsme udělali od roku 2016

Rok 2020

Čtvrtý rok existence je zásadní čas. V životě člověka se probouzí to, čemu domorodí lidé říkají „jiskra“. Do té doby se vše vyvíjí, hledá si svůj směr a tvar. Zažehnutí jiskry generuje vlastní magnetismus, tvoří směr a tvaruje to, co do té doby bylo jen jako potenciál. 

Rok 2020 začal cestou ze severu, z polárního kruhu od domorodých lidí Sámí (Laponci), se kterými jsme spojili síly v ochraně vod a udržování obřadních míst.  Cesta zpět vedla pobaltským krajem a tak není divu, že jsme se setkali také s pokračovateli původního rodu Livů v Lotyšsku. Viděli jsme jak udržují své tradiční způsoby, předávají dochovaná fakta a žijí. 

Hned po návratu jsme se vrátili s kolegy k provázení poradních kruhů v ostravském Toptaxu, kde se majitelé rozhodli přejít z hierarchicky řízené firmy do kruhového společenství. Během první části roku se podařilo zažehnout jiskru změny. Naše práce přešla do sesterské firmy Lucy’s Café a penzionu Stará pošta ve Frýdku Místku. 

Co jsme udělali od roku 2016
Co jsme udělali od roku 2016

Než začal tát sníh, odstartovala nečekaná cesta Moniky Michaelové do Kolumbie. Potkala se s Alanem Erreirou, režisérem dvou celosvětově známých dokumentů o Kogi. Jednala o spolupráci s kolegyní Alenou Antonovičovou a jejími spojeními s kmenem Arhuaco. Potkala se s českými poutníky, kteří pobývají v Tierra Negra. 

V březnu se zavřely hranice, celý svět se dostal do karantény. Monika odešla na pozvání Kogi do hor, kde pobývala dva měsíce bez kontaktu se světem. Co se tam stalo je prosté a jednoduché. Dokončil se devítiletý cyklus učení a prací. Žil se obyčejný život. V horách Sierra Nevada začal sněm. Je to nejvyšší orgán správy země, který je svoláván při mimořádných událostech jako například jsou nepokoje, celkové ohrožení, volby zástupců pro uhájení práv a svobod kmenů, žijících na daném území.

Slovo sněm zaznělo na několika shromážděních po návratu do naší země. Stalo se ústředním bodem programu Feeltrees campu v Pardubickém kraji. Sněm se stal hlavním pilířem Rodokrugu a otevřely se hlavní výzvy současné doby. Je to setkání skupin i jednotlivců, kteří jsou pokračovateli našich předkřesťanských, tedy původních tradic jako jsou Slovanství, Keltská kultura, Germáni, severské tradice, Bohyně a Božci, Pohané, ale i bezejmenní a eklektici apod. 

Jako hlavní pracovní témata sněmů vnímáme

 1. párovost mužů a žen, smysl a tradice

 2. sdílené sázení, sklízení, uchovávání potravin a jejich směňování, tvorba společných špajzek

 3. ochrana rozmanitosti a života země, krajinná umění, posvátné háje, silová místa a prameny

 4. porodnictví, léčitelství, iniciační obřady a pohřebnictví v současnosti a v tradicích

 5. ženská a mužská řemesla, umění, učení a živobytí

 6. správa a vláda země – tradice a potřeba dnešní doby

Sněmy jsou a budou kruhy, ve kterých budeme diskutovat o současném stavu, našich potřebách a dalších krocích. Budeme skládat obraz toho, co má být a co my můžeme společně stvořit. Kruhy budou pracovat s tradičními formami, které nás napříč tradicemi spojují. Je to vypravěčství, divadlo, písně, tanec, obřad a sněm. 

Každé pracovní téma si od této chvíle hledá své lidi.  Nejen posluchače příběhů. Vás, kdo dokážete tvořit v prostoru obraz toho, co má být … a vás, kteří to, co má být chcete i dokážete prosadit a žít. 

Přišlo pozvání do Královehradeckého kraje. Besedovali jsme se statutárními zástupci a občany města Častolovice. Vytvořil se základ společenství a propojení skupin a jednotlivců v kraji, zahájili jsme krajinné práce. 

Proběhla beseda v severomoravském kraji, kde jsme dostali pozvání přemostit poslání, které NF nese a rozšířit svou práci do dalšího kraje. 

V sadu, na kousku země, který má NF ve správě, se uskutečnila řada přípravných sněmů a pořádali jsme první ročník pracovního setkání „Je čas vzít kosu do ruky“. Na dalším kousku země, u pramene Kamenice jsme se scházeli celé léto a podzim. Darem vodě se stala Zvuková lázeň v podání tří instrumentalistů z Olomouckého kraje. Zažili jsme nádherný koncert u pramene, na obřadních místech a pod korunami prastarého dubu, u kterého se v rokli ztrácí voda v zemi. 

Co jsme udělali od roku 2016
Co jsme udělali od roku 2016

Sladkou třešničkou na závěr roku bylo dokončení rukopisu Mýtu o matce vod a ptáků, který vznikal paralelně od obnovení pramene Kamenice. 

V roce 2020 jsme přijali 272 656 Kč. 
 • Akcí nadačního fondu se v roce 2020 účastnilo celkem  1 822 lidí.
 • Škola přírodní moudrosti 572
 • Besedy a přednášky 966
 • Poutě na silová místa a krajinná práce  280
 • Cesta do Kolumbie a propojení zájemců  4
Co jsme udělali od roku 2016

Rok 2021

Na začátku roku jsme přemostili a rozšířili práci NF z Olomouckého do Moravskoslezského kraje.

Spontánně se začalo tvořit společenství a naše pozornost šla hlouběji k Beskydským vrchům i údolím pod nimi. Zrodil se mezi námi záměr najít svůj kousek země v Beskydech, či Pobeskydí pro setkávání školy přírodní moudrosti, kde by také mohl vyrůst jedlý sad. Inspirování tradicí domorodého kmene Kogi, jsme se rozhodli nejdříve navštívit místa na kterých i naši předkové naslouchali zemi a svým bohům. Scházeli jsme se u ohňů, u pramenů, v domovech. Společně jsme vyklízeli staré, vařili nové a pekli dobré.

Co jsme udělali od roku 2016

 

Nečekali jsme však, že do poklidného byť uzavřeného času vstoupí událost v podobě zástavy srdce Moniky Michaelové. Jako by se v ten moment přenesla do „Aluny“ spojeného vědomí domorodého kmene Kogi. Následně jsme se dozvěděli o velkých nepokojích v kmeni a násilí mezi indiány. Rozpad kmene který je od 60. let plánován a pečlivě připravován největší organizací světa a všech časů, začal být vidět. Naše pozornost se zcela obrátila k vnitřní práci a připravili jsme výzvu připojení se do klidu a tiché podpory našich starších bratrů kmene Kogi, k ochraně srdce světa. A Tak se stalo, že se cesta otevřela na mnohá místa ČR, do Čech I na Moravu kde jsme uspořádali několik besed a setkání. Vznikl psaný vzkaz pro Mamo a Sáhy kmene Kogi, ve kterém jsme se na ně obrátili s dotazem, zda přišel čas, aby přijeli k nám do ČR a své učení předali našim lidem přímo v naší zemi. Se vzkazem a dárky pak do hor odešel Jeroham s rodinou Uáí aby náš vzkaz předal Mamům žijícím vysoko v horách Siera Nevada v Kolumbii.

Co jsme udělali od roku 2016

V sadu pod Holým vrchem v Olomouckém kraji život pokračoval s ohledem na celosvětovou situaci. Několikrát jsme se sešli u Kamenice a i u té se nám zdálo, že se zavřela před větší společností.

Pokosili jsme sad. A připravili do té doby zarostlou a zanedbanou louku pro vysazení lískových keřů, kterých jsme umístili 27 a také růžových keřů, kterých je bezmála 40.

Děkujeme za podporu společenství a dobrovolníkům nadačního fondu, přátelům, rodinám, účastníkům našich pracovních akcí a besed a vám, kdo jste nám přispěli finančním darem.
V roce 2021 jsme přijali 150 680 Kč.

Akcí nadačního fondu se v roce 2021 účastnilo cca 420 lidí.

 

Rok 2022

“Uzdrav sebe, uzdravíš svět.”

Na začátku roku jsme dostali odpověď od Mamů kmene Kogi z hor Sierra Nevada v Kolumbii na výzvu, kterou jsme jim poslali:

“My lidé, spojení se zemí, krajinou a půdou, vodami, posvátnými místy a zahradami žádáme o vaši podporu k získání pozemků ve strategických částech – kolem posvátných míst našich předků – abychom mohli obnovit a žíj tradici Matky Země. Máte ten nejjedinečnější, živoucí poklad – kulturu a tradici v její komplexnosti. Máte svůj kmen a svou zemi. Tohle nám chybí. Země a rodové společenství. Ale máme víru, živá srdce, vizi. Žádáme vás, moudří bratři a sestry, pomožte nám doplnit to, co máme tím, co potřebujeme. Jsme zde, připraveni se s vámi potkat a vzájemně se podporovat. Předáváme vám naše pozvání, otevření  mostu, abyste přijeli do naší země. Pomocí veřejné sbírky zajistíme prostředky na vaši cestu a dary pro vás. Máme místo, kde vás můžeme přijmout. Je pro vás možné nyní v této světové situaci cestovat? Kdo a kdy může přijet? S úctou čekáme na vaše rady.”

K výzvě připojili desítky lidí.

Odpověď jsme nedostali ve slovech, ale ve vizi mamů, kteří jsou připraveni. A pak jsme čekali až se cesta otevře.

Co jsme udělali od roku 2016

Škola přírodní moudrosti

Některé oblasti naší práce zůstávají i nadále stejné. Pokračovali jsme v setkáváních Školy přírodní moudrosti, která se vrátila z Beskyd zpátky do Olomouckého kraje, do sadu nad Javoříčskými jeskyněmi a k prameni Kamenice, kde jsme oslavili tři roky od jejího znovuobjevení. V sadu jsme se na kraji roku věnovali jarnímu prořezu ovocných stromů, sběru bylin a výrobě květových vod. 

Krajinná práce

Na Holém vrchu jsme vytvořili labyrint propojení s dalšími místy Moravy a Čech. Každé spojení zdobí růžový keř, se kterým je vsazené dobrořečení. Velká část krajinné práce se však přenesla do Beskyd, kde jsme na besedách a poutích potkávali lidi Beskydské i ty, kteří tyto hory, tvořící východní hranici České republiky, milují. Na obřadní hoře Godula jsme uskutečnili dvě poutě, navštívili jsme prameniště na náhorní plošině mezi Lysou horou a Velkým Travným. Lysá hora upoutávala naši pozornost i na dalších místech, kam jsme jeli na průzkum jako například k Ostravici a na Vsetínské vrchy.

V dubnu začalo být jasné, že to, co se má stát, sami nezvládneme. Ačkoliv se sešla skupina lidí, kteří mají zkušenosti, znalosti a vědění, chyběla nám žitá přírodní tradice. 

Od Jardy Duška přišla zpráva o mamovi, který mluví plynule španělsky a má civilizované návyky a umí používat telefon. A co víc, spolupracuje s ním tradiční léčitel Wiwa. Probudil se jaguár a vzal nás na cestu.

Co jsme udělali od roku 2016
Co jsme udělali od roku 2016

Ve spolupráci s cca 40 přáteli nadačního fondu Mosty – Puentes a dobrovolníky jsme uspořádali během léta:

 • 3 obřady očisty a uspořádání mysli, kterých se zúčastnilo 102 lidí
 • 4 vícedenní tematická setkání: Slunovrat, Dar života, Dar smrtelnosti a Práce s krajinou, kterých se zúčastnilo cca 200 lidí
 • 16 poutí k jezerům, jeskyním, pramenům na Říp a na Kounovské řady, kterých se zúčastnilo cca 190 lidí
 • 14 dní individuálních očist, kterých se zúčastnilo cca 50 lidí
 • 6 besed a sousedských setkání, kterých se zúčastnilo cca 660 lidí

V září jsme uskutečnili již bez přítomnosti domorodců

1 víkendové setkání Dar půdy, kterého se účastnilo 26 lidí

na ČT v pořadu Nedej se byl odvysílán dokument o návštěvě domorodců ve Střemeníčku

besedovali jsme s Jardou Duškem a Mnislavem Atapanou Zeleným na festivalu Avatar

90 dní byli našimi hosty a spolupoutníky po naší krajině vnitřní i vnější.

Mamo Awisen přinesl jasný výklad základů kosmologie kultury domorodých kmenů v Sierra Nevada, dokázal vést promluvy k zásadním tématům člověka, který hledá cestu sama k sobě a k přírodě. Přednesl svou verzi prastarého proroctví o stavu současného lidstva a také několik výrazných a logicky postavených varování.

Mamo Kunshemaku předvedl žitou lidskou laskavost, porozumění, tichou podporu v procesech očisty mysli a nádherně jednoduchou a pokornou práci s vodami našeho území, jeskyněmi a místy s mimořádným významem. Jeho práce coby tradičního léčitele jde k příčinám a přerovnává špatně nastavené základy. Je překvapivě vtipný vypravěč mýtů a výkladů zpráv, které čte z vody.

Saha Mawekun a Mamo Rumadži se dotkli srdcí všech svými tradičními zpěvy, které nás roztančily, dostaly do snění, spojení s přírodními silami, hráškem a fazolemi, veverkami i kondory.

Co jsme udělali od roku 2016
Co jsme udělali od roku 2016

Naplňování poslání NF Mosty – Puentes realizujeme prostřednictvím dlouhodobých sbírek a aktivit. Zde je přehled financování pobytu a práce domorodců Kogi a Wiwa v roce 2022

Celkově bylo přijato na provoz z akcí a drobných darů  838 186, 40 Kč

Kogi Wiwa přijali nad rámec výdajů v ČR na pobyt 567 090 Kč

217 750 Kč pro své rodiny a živobytí – odesíláno v měsíčních splátkách od dubna do září 2022 z provozního účtu

162 000 Kč za letenky

52 635 Kč technické vybavení na lepší zachycení zvukových a textových záznamů pro dochování jejich kultury

134 705 Kč osobní prostředky mamů, od individuálních přispěvatelů, předané v hotovosti na základě potvrzení o převzetí daru v přítomnosti svědků.

V roce 2022 se účastnilo akcí nadačního fondu Mosty-Puentes cca 2210 lidí a hospodařili jsme s dary ve výši 3 137 000 Kč.

Co jsme udělali od roku 2016