Skip to content

Tvůrčí pobyty v krajině srdeční

domov a voda - 1

Otevíráme nabídku individuálního provázení a tvořivých pobytů pro jednotlivce, malé skupiny a rodiny. Pro vás, kdo jste připraveni prohloubit svůj vztah k zemi a životu. 

Naplnil se účel a touha, která byla u založení nadačního fondu Mosty-Puentes v roce 2016. Po sedmi letech práce s krajinou jsme koupili dům s pozemkem v oblasti Moravských sopek, lávových proudů a Slezské Harty. S domorodci Kogi a Wiwa jsme obejmuli celou naši zemi. Vstupujeme do fáze péče, zázemí a tvorby, která pramení z jednoho místa, se kterým porosteme společně.

Pozvánka ke spolubytí a tvoření je pro vás, kdo máte zájem rozvinout svůj talent a cítíte potřebu žít ve spojení s přírodou, ve spojení s moudrostí Země a sil života. Pobyt a tvůrčí činnost dává větší prostor pro skutečné kroky, které můžeme udělat. V té vnitřní krajině i v té vnější, nádherné krajině, která k nám hovoří beze slov a předává nám dědictví našich předků. 

Můžete přiložit ruku k dílu, vzájemně sdílet anebo načerpat zkušenosti.

Termín, délku pobytu a výši nákladů si domlouváme předem. Stačí napsat na nadacnifond@mosty-puentes.cz

domov a voda - 19
IMG_20240429_130916

Ve společně prožitém čase se stává, že proběhne některá z forem provázení.

INDIVIDUÁLNÍ NÁHLED  na to v čem tkví talent či potřeba posunu. 

INDIVIDUÁLNÍ PROVÁZENÍ VE VOLNÉM PLYNUTÍ je pobyt spojený s prací na sobě, na zahradě, v lese s relaxací. Dává možnost dostatečně zpracovat změny a prohloubení vědomí, které zrovna potřebujete. 

Individuální práce je intenzivní setkání. Celá pozornost je věnována vnitřní proměně a všímání si souvislostí mezi člověkem a krajinou. Právě přesun pozornosti a nový pohled vede k rozpoznání autentických osobních kvalit. Je to navigace k objevení zdravého potenciálu žít vlastní život v rovnováze s přírodou ve společnosti a v rodině.

Příspěvek za provázení je v dobrovolné výši s doporučeným minimem vašeho vkladu. 

Ubytování je v maringotce s přístupem na venkovní záchod, vnější i vnitřní koupelnou. Vaření je společné z domácích anebo předem nakoupených surovin.  

Můžete podpořit práci s krajinou a tvorbu zázemí zadáním jednorázového nebo trvalého příkazu na účet nadačního fondu Mosty Puentes 2001621481 / 2010. Rádi vám vystavíme potvrzení o daru.