Skip to content

O NADAČNÍM FONDU

Účelem nadačního fondu je podpora zachování duchovního dědictví domorodých lidí kmene KOGI a kulturní výměny se současnou společností. Základním účelem nadačního fondu je organizace dlouhodobé sbírky:

a) Na odkup horských pozemků v Sierra Nevada – Kolumbie pro rozšíření domorodého teritoria kmenů Kogi a Uaí, dále na revitalizaci horských terénů a vybudování chráněného teritoria pro obnovení ekosystému i vnitřní rovnováhy lidí. 

b) Na odkupování či získávání do užívání pozemků v Evropě, které jsou přírodními památkami nebo silovými místy s duchovním významem. Dále vytváření lesních chrámů a posvátných hájů, zakládání rodových hospodářství a škol přírodní moudrosti.

 

Hlavní náplní nadačního fondu je získávání a poskytování finančních prostředků pro naplnění účelu nadačního fondu a jeho činností.

 • budování národní a mezinárodní spolupráce pro obnovení interkulturních programů s partnerskými organizacemi
 • ochrana domorodých kultur
 • rozvoj přírodního učení
 • studium přírodních věd
 • obnovení duchovních tradic v Evropě
 • péče o životní prostředí a přírodu
 • vzdělávání, poradenství a osvěta
 • pořádání zážitkových programů a pobytů
 • komunitní a místní rozvoj
 • podpora lidských práv a demokratických hodnot
 • charitativní činnost
 • vydavatelská činnost
 • programy na kultivaci kulturní krajiny

Číslo účtu pro zasílání příspěvků je č. účtu 2801403810/2010.

IČ: 05605784

Zapsán v nadačním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu N ve složce 1320/KSOS