Skip to content

Firmy a my

Jak můžete jako firma pomoci dobré věci 

V tomto čase konce roku a začátku nového každý z nás i celé firmy cítíme, že se nacházíme na přelomu, bilancujeme a cítíme potřebu změny, chuť vydat se novým směrem. 

Pomoc vidíme jako obousměrný akt. Firma jako společenství lidí nám může přispět finančním darem. Naším darem pro vás je pak pozvánka k sázení a sklízení na místě, kde takto již hospodaříme. Na takovém místě může vyrůst třeba váš firemní strom, jedlý keř nebo vzniknout záhon.

Firmy a my

Jak na to? 

Ze svého daňového základu si odečtete tzv. bezúplatná plnění, tedy dary.  Za období kalendářního roku 2020 a 2021 lze v úhrnu odečíst až 30 % základu daně.

Dar pošlete na transparentní účet NF Mosty – Puentes je 2001621481/2010

Váš jednorázový nebo pravidelný dar potvrdíme darovací smlouvou, která je platným dokladem pro vaše daňové přiznání. 

Kontaktujte nás na nadacnifond@mosty-puentes.cz anebo na telefonu 731173818.

To můžete dát vy nám. A co máme my pro vás? 

Sázím, sklízím

Sázení semínek nebo stromů a sklízení úrody je práce, která nás sbližuje jeden s druhým, se zemí a se smyslem všeho. 

Každá firma i každý podnikatel může investovat do rozkvětu naší země. 

Přijďte k nám sázet, udělejte ze svého týmu společenství a skliďte úrodu na zahradě i ve firmě.

Firmy a my

Měníme se a rosteme

Je produkt, který vám nabízíme formou provázení procesem změny.  Je to výdělečná služba poradenství, kterou poskytuje tým nadačního fondu Mosty Puentes ve firemním prostředí. 

(My) Pomáháme měnit ekonomické subjekty ve firemní společenství lidí. Firma za službu přispěje nadačnímu fondu a my díky tomu změníme další kousek země. 

(Vy) Pomáháte odkoupit a spravovat místa s významem pro naši zemi, kde tvoříme jedlé sady, sázíme meze, obnovujeme funkční prvky v krajině, čistíme prameny. 

Firmy a my
Firmy a my

Naší velkou předností je, že se věnujeme dlouhodobě studiu přírodních kultur a práci se zemí. Prošli jsme díky tomu změnami, kterým teď čelí nebo prochází celá společnost. S procesem změny ve firmách máme již zkušenost a lidé v našem týmu jsou zapojeni do iniciativ a studia provázení změnou. 

Lidé spolu ve firmách tráví více času než s rodinou. A tak je nasnadě, aby se z hierarchicky řízeného ekonomického uskupení stalo živé a funkční společenství. Každá změna lidi konfrontuje s ukončením určitého zažitého způsobu fungování. Je to ale především nová cesta, výzva a příležitost. 

Uděláte první krok? 
Kontaktujte nás na nadacnifond@mosty-puentes.cz anebo na telefonu 731173818.

Druhý krok uděláme spolu. 

Je společný závazek mimo firmu. Něco, co představuje pracovní pole mimo samotnou práci. Něco jako tréninkový prostor. Může to být právě spoluúčast na zakoupení pozemku a podíl na vytvoření jedlého sadu, místa setkání a odpočinku pro nás s vámi. 

Třetí krok  je zapojení dětí a celých rodin.

Tak se zapojí lidé ve firmě do aktivního tvoření změny samotné. Právě když přijíždějí na setkání rodiny s dětmi, tak zažíváme velmi rychle dynamiku společenství. Společná práce a prostor nás vlastně spojí. Dospělí i děti pozorují, objevují a napodobují. Děti si vytváří jakýsi paralelní svět. Chvíli se opičí, pak si dělají něco úplně svého a nakonec se zase připojí k nám. Děti i dospělí opravdu mohou vycházet ze svého vnitřního pocitu: A teď do toho vstoupím a budeme všichni dohromady.  A pak zase vystoupí a krouží kolem a vlastně hledají nějaká svoje místa, ve kterých je jim dobře. 

Firmy a my

Dlouhodobým záměrem nadačního fondu Mosty-Puentes je sbírka na odkup a správu pozemků, která jsou v blízkosti míst s historickým a přírodním významem pro naši zemi.