Skip to content

Aktivity 2021

„Pracujeme s místy, která jsou jako akupunkturní body na těle země. To jsou pro nás posvátná místa, přírodní chrámy, kde jsou síly živé. Naše práce je udržovat tam rovnováhu a mír. A vaše taky.“

V naší zemi je mnoho míst s výjimečným významem pro krajinu i lidi. V řeči Kagaba (jaguáří řeč) se jim říká „Shikwakala“. Dalo by se to přeložit jako „místo, kde pramení život“. Jsou místem pro krajinnou práci, školu přírodních umění, oslavy a vzájemné učení obřadů země a pro práci sněmu. Ten bude svoláván na různých místech ČR.

Letos v dubnu oslavíme dvouleté výročí znovuzrozeného pramene Kamenice přípravou zahrádky a sázením semínek. Průběžně budeme pokračovat na obnově posvátného háje. Pod obřadním Holým vrchem ve starém sadu bude čas sdílet zkušenosti s hospodařením, krajinnou prací, sběrem a lovem. Přijde i čas vzít kosu do ruky.

Začínáme rozvíjet aktivity na severu Moravy, v blízkosti obřadní hory Godula. Záměrem je koupit, nebo získat do správy pozemek. Rádi bychom do budoucna obhospodařovali malý sad a zahrádku k pěstování bylin, zeleniny, keřů a bobulovin. Tady budeme tvořit prostor, ve kterém můžeme podporovat své talenty, předávat si zkušenosti a upevňovat vztahy. Začneme tvořit nový způsob směny, kde má každý možnost nahlédnout hodnotu toho, co tvoří a vyměnit to s druhými za jejich dary. Tato citlivá práce se děje hlavně uvnitř a má velký přesah. Nejprve vidět a znát hodnotu toho co mám, potom se o to rozdělit s ostatními. Bezpečné prostředí je základ pro to, abychom se mohli něco naučit.

Začala příprava třetího ročníku setkání lidí naší země, kteří v sobě nesou duchovní dědictví a mají ho neoddělitelně spojené s každodenností. Rodokruh bude poslední týden v srpnu ve Vrbovcích na Moravsko-Slovenské hranici. Z loňska přenášíme do letošního roku důležité téma, usmíření mezi lidmi, mír a spojenectví.

2021 začíná cestou Mýtu o matce vod a ptáků k lidem. Nadační fond zahájil sbírku na vydání knihy a audioknihy.

Může přijít ještě něco, co v tuto chvíli nevidíme, protože je to zdánlivě daleko, ale je to esencí samotné existence nadačního fondu. Je to spojení našich tradic a nepřerušenou linií duchovního dědictví, kterou k nám přinesli a spolu s námi nesou naši přátelé z domorodého kmene Kogi. Už v roce 2016 bylo vysloveno nad vzorky vody z naší země, že cesta pro rodinu kmene Kogi sem k nám, je otevřená. Přejí si poznat společenství, které tvoříme a místa na kterých pracujeme.