Skip to content

PEČUJME SPOLEČNĚ O KRAJINU

a věnujme svůj čas a úsilí smysluplně

Dlouhodobé sbírky se můžete účastnit svým darem – zadáním trvalého anebo jednorázového příkazu na transparentní účet 2001621481/2010

TVOŘIVÉ POBYTY V KRAJINĚ SRDEČNÍ 

Pozvánka ke spolubytí a tvoření je pro vás, kdo máte zájem rozvinout svůj talent a cítíte potřebu žít ve spojení s přírodou, ve spojení s moudrostí Země a sil života. Pobyt a tvůrčí činnost dává větší prostor pro skutečné kroky, které můžeme udělat. V té vnitřní krajině i v té vnější, nádherné krajině, která k nám hovoří beze slov. 

Práce v naší zemi

Škola přírodní moudrosti

Vycházíme z přírodního učení, které se děje tím, že jsme spolu a děláme to, co je zrovna potřeba. Škola přírodní moudrosti se vyvíjí od roku 2011, kdy se poprvé otevřel most mezi domorodou kulturou kmene Kogi a námi. Dává nám smysl toto předávat dál.

Správa míst

Dlouhodobým záměrem nadačního fondu Mosty-Puentes je sbírka na odkup a správu pozemků, která jsou v blízkosti míst s historickým a duchovním významem pro naši zemi. Vycházíme z našeho zájmu přemostit domorodou kulturu kmene Kogi k nám a aktivně se podílet na obnově ekosystému i vnitřní rovnováhy lidí.

Pramen Kamenice

Iniciovali jsme proměnu staré skládky u pramene Kamenice v místo odpočinku. Sešlo se kolem 100 lidí včetně dětí z okolních vsí a podařilo se pohřbený pramen vyčistit. Práce na obnově místa pokračují. Ožívá místo i cítění lidí, kteří do něj vstupují.

Partneři nadačního fondu